Hazineye ait taşınır ve taşınmazların ihalesi 31.05.2022


İlimiz Menteşe ilçesinde, ekte ilan metni gönderilen mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait Kamu Konutu ile Hazineye ait taşınır ve taşınmazların 2886 sayılı D.İ.K’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ve kiralama ihaleleri ile Hazineye ait taşınmazın 2886 sayılı D.İ.K’nun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.

Ek: İlan (3 Sayfa)

269