İhale Duyurusu - Bangladeş


“Değerli Üyemiz,

Dakka Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, enerji sektöründe faaliyet gösteren Bangladeş kamu şirketi “The Power Grid Company of Bangladesh Limited (PGCB)” tarafından, “Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of 400/230 kV GIS Substation at Kaliganj on turnkey basis (Package-5)” konulu bir ihale düzenlendiği belirtilmektedir. Yazıda devamla, ihale bilgisini paylaşan Bangladeşli East West International firmasının söz konusu ihaleye ilgi gösteren Türk firmalarına bilgi verme/rehberlik yapabileceği ifade edilmektedir. Firma hakkında bilgi ile ihale ve iletişim bilgileri ekte iletilmektedir.

187