İkinci Ürün Mısır Silajı Hasadı Hizmet Alım İhalesi 15.09.2021


İşletmemizce 2021 yılı çalışma döneminde gerçekleştirilecek 1.700 Dekar ikinci ürün mısır silajı hasat ihalesi kapalı zarf teklif alma usulü ile 15.09.2021 Çarşamba günü saat 14.00’ da İşletmemizde yapılacak olup, ihaleye ait ilan örneği yazımız ekinde gönderilmiştir.

İkinci Ürün Mısır Silajı Hasadı Hizmet Alım İhalesi Ek İlan Örneği Ektedir.

155