Morityus İhale İlanları


İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 14.02.2022 tarihli ve E-52229414-724.01.01 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Madagaskar’da mukim Morityus Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden alınan 8 Şubat 2022 tarihli nota ve Morityus’taki ihale ilanları iletilmektedir.

Söz konusu nota ve ekinde yer alan ihale ilanları ekte sunulmaktadır.

EK:
1- Nota 3 (1 sayfa)
2- Nota 3 Ek 1 (1 sayfa)
3- Nota 3 Ek 2 (6 sayfa)

61