Yem Hammaddesi Alım İhalesi.


TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü

İşletmemiz yem imalat biriminde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan 225.000 Kilogram yem hammaddesi alım ihalesi kapalı teklif alma usulü ile 19.03.2021 Cuma günü saat 14.30’ da İşletmemizde yapılacak olup, ihaleye ait ilan örneği ektedir.

Yem Hammaddesi Alım İhalesi Ek İlan Örneği

54