Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Çerçevesinde İlk Defa Yetki Belgesi Verilmesi ve Yetki Belgesi Eki Taşıt Belgelerine Taşıt İlave İşlemlerinin Durdurulması Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen ve ekte yer verilen yazıda;

  • Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Çerçevesinde ilk defa yetki belgesi verilmesi ve yetki belgesi eki taşıt belgelerine taşıt ilave işlemlerinin ikinci bir talimata kadar durdurulduğu,
  • Sözkonusu tedbirin Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen TİO belgesi, Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen DD belgesi, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen TMFB belgesi için de uygulanacağı,
  • Mevcut yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgesi eki taşıt belgelerine taşıt ilave taleplerinin karşılanacağı,
  • Faks veya e-posta yoluyla gelen taleplerin, belge asılları istenilmeden karşılanacağı belirtilmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazılarına ekte yer verilmiştir.

TOBB VE BAKANLIK YAZISI

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,