MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSİ "SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA" İLİŞKİN KURUL KARARI

Muğla İli Hıfzıssıhha Meclisi “Sokağa Çıkma Yasağına” ilişkin genelgeye ek 17/04/2020 tarihinde aldığı kurul kararı şu şekildedir:

KARAR:

Sokağa Çıkma Yasağına ilişkin Genelgeye ek olarak;

1- Daha önceden sözleşmeye/taahhüte bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme,ürün, araç-gereç üreten işyerleri ve tesislerin, mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydı ile istisna olarak , Genelgenin (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (h) maddesi kapsamında değerlendirilerek gerekli çalışma izninin verilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,