MUTSO AKADEMİ

MUTSO AKADEMİ

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında üyelerimizin, çalışanlarının ve dış paydaşlarımızın ticari ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, onlara yeni ufuklar kazandırmak, iş hayatlarındaki başarılarına destek vermek ve profesyonel ölçülerde eğitim ve gelişim hizmetleri sağlamak amacıyla Odamız tarafından MUTSO Akademi adını verdiğimiz eğitim ve gelişim platformu oluşturulmuş ve bu doğrultuda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalanmıştır.

AKADEMİ İLE ÇALIŞMAK NE KAZANDIRIR?

 • Üniversite ile İş Dünyası arasındaki köprü etkin bir şekilde çalışır.
 • Popülist eğitimlerden ziyade, ihtiyaç odaklı eğitimler sunulur.
 • Çözüm odaklı eğitim süreci sağlanır.
 • Eğitim yatırımlarının iş sonuçları üzerinde yaratacağı olumlu etki en üst seviyeye taşınır.
 • Kurs materyallerinin yazılı ve online hali tüm kamuya açık hale getirilir.

AMACIMIZ

Yönetişim Çağı olarak nitelendirdiğimiz bu dönemde, kentimizin ticari ve sanayi kimliğinde fark yaratmanın ancak ve ancak eğitimle mümkün olacağının bilincinde olan Muğla İlinin en önemli iki paydaşı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde bir araya gelecektir.

HEDEFİMİZ

MUTSO AKADEMİ’de düzenlenecek eğitimler yalnızca Oda üyelerine ve işletmelerdeki uzman çalışanlara yönelik olmayacak, Muğla ili içerisinde sosyal ve ekonomik sisteme katkı sağlayan tüm paydaşlar, meslek örgütleri, kamu idarelerini de kapsayabilecektir. Böylelikle MUTSO AKADEMİ hem üye işletmeler hem de kentin diğer paydaşlarını etkin, etkili, saydam, hesap verebilir, konusunda uzmanlaşmış, stratejik vizyonu olan birer çalışma arkadaşına dönüştürecektir. Küresel iş dünyasının gereklerine uygun, modern, revize edilmiş, çağın takipçisi değil öncüsü olabilecek, bir taraftan eğitim bir taraftan fırsat olarak görülebilecek eğitim serilerine ev sahipliği yapılacaktır. Karma eğitim modeli adını verdiğimiz hem teori hem de interaktif örnek olay ve iyi uygulama örneklerini barındıran küme çalışmaları ile hem bölgesel kalkınmanın sağlanması ve yönetilmesi sürecine hem kişisel gelişim sürecine doğrudan katkılar yapacaktır.

 

MUTSO AKADEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

 • İç ve dış paydaşları ile ulusal ve uluslararası kıyaslamalar, araştırmalar ışığında bilgi, politika ve sistemler oluşturarak;
 • Sanayi şirketlerine yüksek değer katan yenilikçi hizmetler sunarak, Sanayimizin sürdürülebilir gelişmesini destekleyerek;
 • Sanayici imajını yükselterek, karar vericiler mevzuat oluşumu ve uygulamalarında katkıda bulunarak sanayi altyapısı ve iklimini pozitif yönlendirecektir.
 • Bu kapsamda firmaların ihtiyaçlarının analiz edileceği firma ziyaretleri yapılacaktır.
 • Ziyaretlerin ardından firmanın ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim programı belirlenir.
 • Belirlenen eğitim programını verecek eğitmen alanında uzman kişilerden oluşan Akademi eğitmen havuzundan seçilir.
 • Önerilen eğitim programı ve eğitmen firmaya sunulur.
 • Firma ve eğitmen tarafından belirlenen tarihte eğitim gerçekleşir.
 • Firma isteği doğrultusunda eğitimler Oda bünyesinde verilebileceği gibi firma bünyesinde de gerçekleşebilir.
 • MUTSO AKADEMİ tarafından verilen eğitimler sonunda katılımcılar katılım belgesi sahibi olurlar.

AKADEMİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK HİZMETLER

Belirtilen iş planı doğrultusunda akademik danışmanlar aşağıdaki görevleri yerine getireceklerdir;

 • Firmaya özel ihtiyaç analizi
 • Firma ihtiyacına uygun eğitim programları
 • Eğitim sonu ölçme değerlendirme çalışmaları

 

MUTSO AKADEMİ GERÇEKLEŞEN VE PLANLANAN EĞİTİMLER