Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği Ek Geçici Madde eklenmiştir.

Değerli  Üyemiz, 

15.05.2020 tarihli ve 31128 sayılı Resmî Gazete’de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200515-8.htm) yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne Covid – 19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi kapsamında eklenen geçici madde ile paket turların iade bedelleri kapsamında izlenecek iki farklı seçenek oluşturulmuştur.

Eklenen birinci fıkra ile Yönetmeliğin 16’ncı maddesi kapsamında yapılan bedel iadelerinin, COVID – 19 salgını nedeniyle 5 Şubat 2020 tarihinden itibaren gerçekleşmesi planlanan ve havayolu ile ulaşım içeren tur paketlerinin paket tur düzenleyicisi / aracısı tarafından havayolu firmasına ödenen ve belgelendirilen uçuş bedelleri uçuş yasağının kalkmasını takiben altmışıncı günü izleyen ön dört gün içerisinde katılımcıya iade edilecektir.

İkinci fıkra ile katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, paket turların vergi, harç ve yasal yükümlülüklerinden doğan masraflar hariç olmak üzere katılımcılarının ödemiş olduğu bedel uçuş yasağının kalkmasını takiben altmışıncı günü izleyen ön dört gün içerisinde katılımcıya iade edilecektir.

Katılımcının birinci veya ikinci fıkrayı tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükü paket tur düzenleyicisi veya aracısına ait olacaktır.

Saygılarımızla,