7256 SAYILI KANUNA GÖRE ODA AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ  DUYURU

7256 SAYILI KANUNA GÖRE ODA AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ  DUYURU

 

Değerli Üyemiz,

7256 Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun, 17.11.2020 tarihinde 31307 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanunun 4.maddesinin 6. fıkrası uyarınca;

* Anılan madde 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki aidat alacaklarının tahsili için uygulanacaktır.2020 YILI 1. TAKSİT AİDATLARI YAPILANDIRMA KAPSAMINA DAHİLDİR.

* Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 17.11.2020 tarihinden önce üyelerimizin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Odamız Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.

* Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmesi için 28/02/2021 tarihine kadar bir dilekçe ile Odamıza başvuru yapması gerekmektedir.

* Yapılandırmaya konu olacak aidat borcu asılları, başvuru dilekçesinde belirtilmek kaydıyla, peşin veya 6 eşit taksit olarak ödenebilecektir. 6 aylık taksit yapılması durumunda birinci taksitin son ödeme günü 31/03/2021 olup, kalan beş taksit 1’er aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.

* Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.

* Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olması şarttır. Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil icra takibi başlatılmış alacaklar için üyemizin yapılandırmadan yararlanmak üzere başvurması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilecektir.

* Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borç asılları ile faizlerinin tahsilinden vazgeçilmesi için vergi dairesi terk yazının aslı ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Vergi mükellefiyetini sona erdiren üyelerimizin kayıtlarının da terkin edildiğinin Muğla Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden teyit edilmesi uygun olacaktır.

 

 

*Başvuru Odamıza ve Temsilciliklerimize fiziksel olarak yapılabileceği gibi,

1.12.2020 tarihinden itibaren;

https://ebelge.tobb.org.tr  adresinden veya E-devlet kapısı  https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir

 

Ödemelerinizi  https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp  linkinden online olarak KREDİ KARTI ile yapabilirsiniz.

 

Ayrıca; Odamızın aşağıda bulunan banka hesabına açıklama kısmında oda sicil numarası belirtilerek havale veya eft ile aidatlarınızı ödeyebilirsiniz.

HAVALE YAPILABİLECEK BANKA HESAP NUMARALARI

BANKA İSMİ ŞUBE ADI ŞUBE KODU HESAP NO IBAN NO
TC ZİRAAT BANKASI AŞ MUĞLA 5001 201-35758461-5001 TR77 0001 0002 0135 7584 6150 01
VAKIFBANK AŞ MUĞLA S00102 00158007287883956 TR06 0001 5001 5800 7287 8839 56
DENİZBANK AŞ MUĞLA 1780 1780-4592444-352 TR63 0013 4000 0045 9244 4000 02
HALK BANKASI AŞ MUĞLA 259 16000025 TR11 0001 2009 2590 0016 0000 25
İŞBANKASI AŞ MUĞLA 3600 3600-0000352 TR45 0006 4000 0013 6000 0003 52
YAPIKREDİ BANKASI AŞ MUĞLA 184 60433874 TR29 0006 7010 0000 0060 4338 74
AKBANK AŞ ÇEVREYOLU 128 0001282 TR66 0004 6001 2888 8000 0012 82
GARANTİ BANKASI AŞ MARMARİS 308 308 – 6293998 TR43 0006 2000 3080 0006 2939 98

 

 

SAYGILARIMIZLA,

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

(*) Fiziksel başvuru yapacak üyeler için başvuru  dilekçe örneği ektedir.

EK DİLEKÇE