ÖNEMLİ DUYURU YILLIK AİDATLARIN İKİNCİ TAKSİTLERİNİN SON ÖDEME TARİHİ 31 EKİM 2018

 

 

ÖNEMLİ DUYURU

YILLIK AİDATLARIN İKİNCİ TAKSİTLERİNİN SON ÖDEME TARİHİ 31 EKİM 2018

 

DEĞERLİ ÜYEMİZ;

5174 Sayılı Kanunun Yıllık Üye Aidatıyla ilgili 24. maddesi ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi üyelerimizin ayrıca ödemekle yükümlü oldukları Munzam Aidatı düzenleyen 25. maddesi aşağıda belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 77. maddesi ise, zamanında ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidat ile kesinleşmiş gecikme zamlarının tahsili hakkındaki Yönetim Kurulu kararlarını ilam hükmünde kabul etmekte olup, icra dairelerince yerine getirilir hükmünü amirdir.

Yıllık Aidat ve Munzam Aidat her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitle ödenir. Bu süreler içinde ödenmeyen yıllık ve munzam aidat için 6183 Sayılı Kanun uyarınca Yürürlükte bulunan oranlarda gecikme zammı tahakkuk ettirilerek yıllık aidat ve munzam aidat ile birlikte tahsil edilir.

Siz Değerli Üyemizin, gereken ilgi ve hassasiyeti göstereceğinden emin olarak, 2018 yılı  YILLIK Ve MUNZAM aidatlarınızın İKİNCİ TAKSİTLERİNİ  ve varsa geçmiş yıllardan kalan borçlarınızın yasal süre sonunu beklemeden ve mümkün olan en kısa süre içinde Odamız Veznesine, ilçelerdeki Temsilciliklerimize veya aşağıda belirtilen banka hesap numaralarından herhangi birisine yatırabileceğiniz gibi KREDİ KARTIYLA DA ODAMIZ WEB SİTESİNDEKİ ONLİNE HİZMETLER BÖLÜMÜNDEN ödeyebileceğinizi belirtir, İlginiz için teşekkürlerimizi sunar, Zamlı veya hükmen ödeme durumunda kalınmaması için açıklanan yasalara göre hareket edilmesini önemle rica ederiz.

AİDATLARINIZIN İKİNCİ TAKSİTLERİNİ www.mutso.org.tr ADRESİNDEKİ ONLİNE HİZMETLER BÖLÜMÜNE GİREREK  GÖREBİLİR KREDİ KARTIYLA ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

 

Saygılarımızla.

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

 

YILLIK ÜYE AİDATI (MADDE:24): Üyeler odaya kaydı sırasında kayıt ücreti ve  her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

MUNZAM AİDAT (MADDE:25): Odalarca her yıl için, gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı, tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden binde beş (%0.5) oranında munzam aidat tahsil olunur.

HAVALE YAPILABİLECEK BANKA HESAP NUMARALARI

BANKA İSMİ IBAN NO
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O MUĞLA ŞB TR060001500158007287883956
T.İŞ BANKASI AŞ MUĞLA ŞB TR450006400000136000000352
AKBANK T.A.Ş. MUĞLA ŞB TR860004601440888000001282
TC ZİRAAT BANKASI MUĞLA ŞB TR770001000201357584615001
T.HALK BANKASI AŞ MUĞLA ŞB TR110001200925900016000025
YAPI VE KREDİ BANKASI AŞ MUĞLA ŞB TR290006701000000060433874
T.GARANTİ BANKASI AŞ MUĞLA ŞB TR270006200050700006299402
DENİZ BANK MUĞLA ŞB TR900013400000459244400001