Türkiye Sosyal Girisimcilik Ağı - Muğla Danışma Toplantısı

Türkiye Sosyal Girişimcilik  Ağı Muğla Danışma Toplantısı 12 Şubat 2019 Salı günü 13:30 17:30 saatleri arasında Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet binasında yapılacaktır.

 

Program için tıklayınız

PROJE BİLGİ NOTU

Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı
kapsamında desteklenen “Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi”, Vehbi Koç Vakfı liderliğinde;
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Ashoka Türkiye, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği,
Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği, TED Üniversitesi, Mozaik Foundation ve
Social Enterprise UK ortaklığında yürütülmektedir.
Proje ile sivil toplum kuruluşlarının ve aktif vatandaşların kapasitelerini ve kamu kurumlarıyla
diyaloglarını güçlendirerek sosyal girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sosyal
girişimciliğin gelişmiş olduğu ülkelerde yapılan araştırmalar, sosyal girişimlerin ülkenin refahına
önemli katkıda bulunduğunu göstermektedir. 2017’de Birleşik Krallık’taki KOBİ’lerin yaklaşık
%9’unun sosyal girişim olduğu; yani yaklaşık 471.000 sosyal girişim bulunduğu belirlenmiştir. Bu
girişimlerin 1.44 milyon kişiye istihdam sağladığı tahmin edilmektedir.
Önemi günden güne artan sosyal girişimciliğe yönelik, son yıllarda Türkiye’de de çalışmalar
yapılmasına rağmen ülkemizdeki potansiyeli gösteren kapsamlı bir araştırma bulunmamaktadır.
Türkiye’de sosyal girişimlerin sayılarının çoğalmamasının önemli sebeplerinden ikisi yasal
çerçevenin sunduğu imkanların sınırlı ve kurumlar arası iletişimin zayıf olmasıdır. Sosyal
girişimcilik ekosistemindeki bu ve bunun gibi eksiklerin giderilmesi için yürütülen proje
kapsamında, ülkedeki yasal çerçevenin sosyal girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak
iyileştirilmesi ve ekosistemdeki aktörlerin arasında iletişimin güçlendirilmesi planlanmaktadır.
Sosyal girişimciliğin ülkemizde de yaygınlaşmasını kolaylaştıracak bir ekosistemin oluşturulmasına
yönelik yapılacak bu çalışmaların, yereldeki kilit kurum ve bireylerle iletişim içerisinde yürütülmesi
projenin sosyal etkisinin arttırılması için önem arz etmektedir.