Yolcu ve Yük Taşımacılığı Faaliyeti Gösteren Üyelerimizin Dikkatine !!!

Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin
Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) hükümlerince zorunlu hale gelen sayısal takograf
(ST) uygulaması kapsamında, Sayısal takograf sürücü, şirket, servis ve denetim kartlarının sahiplerine
ulaştırılması ile ilgili iş ve işlemlerin Birliğimizce yürütüldüğü malumlarıdır.

2017/KDGM-4/ST sayılı Genelgenin 5. Maddesi hükmünce ST kartı sahipleri, ST sürücü
kartlarında kaydedilen verileri en çok 25 günde bir Kart Verme Otoritesine gönderecektir.
Bununla birlikte, ST sürücü kartlarında kaydedilen veriler, araç sahibi şirketler tarafından da
Kart Verme Otoritesine gönderilecektir. Araç yetki belgesi sahipleri, sürücülere ait verilerin
aktarılmasından sürücüleriyle birlikte sorumlu olacaktır.

Diğer taraftan, söz konusu Genelgenin 5. Maddesinin 1. Paragrafında yer aldığı üzere, yetki belgesi
sahipleri, yetki belgesine kaydedilmiş araç ünitelerinde kaydedilen verileri, şirket kartı kullanmak
suretiyle, geriye doğru 365 günlük veriyi içerecek şekilde ve üçer aylık periyotlarla dijital
ortamda arşivleyecek ve bu veriyi ayda bir Kart Verme Otoritesine gönderecektir.

Bu uygulama, yük taşımacılığı yapan sürücü ve şirketlerin yanı sıra yolcu taşımacılığı yapan sürücü ve
şirketler için de geçerli olacaktır.

Söz konusu verilerin yükleneceği temel enstrüman, internet sitesi üzerinden sağlanan alan olup,
http://staumanaliz.tobb.org.tr/ adresinden erişilmektedir. Söz konusu projenin birinci aşamasında veriler
toplanmaya başlanmış olup, veriler üzerinde yapılacak analizler sonucu sorumluların yaptırımlarla
karşılaşması muhtemeldir. Veri yüklemeleri sırasında linkte verilen ST Veri Yükleme Kılavuzundan
(http://staumanaliz.tobb.org.tr/Content/Veri%20Yukleme%20K%C4%B1lavuzu.pdf)
faydalanılabilecektir.

Sürücü kartlarından veri indirilmesini teminen ülkemizde sürücülerimizin kolay erişimine açık alanlarda
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordinasyon halinde veri indirme kioskları yerleştirilecek olup, ilk
kiosk Ankara Lojistik Üssü’nde Kazan’da kurulmuştur. Söz konusu kiosklardan sürücülerimizin
kolaylıkla yükleme yapabilmeleri amacıyla ilk aşamada 39 noktada daha hizmet vermeye
başlanılacaktır.

Saygılarımızla,

TOBB STAUM