SGK’YA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ ERTELENDİ

SGK’YA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ ERTELENDİ

 

ÖZET: SGK  tarafından  yapılan  düzenlemeye  göre;  Ticari,  zirai  ve  serbest meslek  kazancı  nedeniyle  gerçek  veya  basit  usulde  gelir  vergisi mükellefi  olanlar,  gelir  vergisinden  muaf  olup esnaf  ve  sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar ile tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenler veya Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde  yer alan mükelleflere ait  işyerlerinde 5510 sayılı Kanun’un  4’üncü maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  bendi  kapsamında sigortalı  çalıştıran  özel  sektör  işverenleri  ile  5510  sayılı  Kanun’un 4’üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının  (b)  bendi  kapsamındaki sigortalıların;−2020/Mart  ayına  ait  sigorta  primlerinin  son  ödeme  süresi 2/11/2020  tarihine,  (31/10/2020  tarihi  cumartesi  gününe  denk gelmesi nedeniyle), −2020/Nisan  ayına  ait  sigorta  primlerinin  son  ödeme  süresi 30/11/2020 tarihine, −2020/Mayıs  ayına  ait  sigorta  primlerinin  son  ödeme  süresi 31/12/2020 tarihine, −65 yaşını doldurmuş olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle  sokağa  çıkma  yasağı  kapsamına  giren  gerçek  kişi işverenlerin/sigortalıların  mücbir  sebep  dönemi  boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. Günün sonuna kadar Ertelenmiştir.

 

Koronavirüs(COVİD-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Ek

 

Saygılarımızla.