Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Genelgesi Hakkında

Değerli Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın ekte yer alan 07.05.2020 tarih ve 2020/12 sayılı genelgesinde;

  •         Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüsün çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilediği ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemi (salgın) bir hastalık olarak ilan edildiği, ülkemizin de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilendiği,
  •         5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 15 inci maddesinde, “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş görmezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.” Hükmünün yer almakta olduğu,
  •         Buna göre; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmeti sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği

belirtilmiştir.

Söz konusu genelge uyarınca, firma çalışanlarında COVID-19 virüsü tespit edilmesi durumunda, bu durum iş kazası veya meslek hastalığı kapsamına alınmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,