T.C. İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs Tedbirleri (Pazar Yerleri Hk.) Genelgesi Hk.

Değerli  Üyemiz,

Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kurallar a) 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı ve b) 31.03.2020 tarihli ve 6095 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ile belirlenmiş; pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışına izin kısıtlanmasına yönelik gerekli kararların alınması için Valiliklerimiz talimatlandırılmıştı.

İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Tedbirleri-Pazaryerleri Genelgesi ile, gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına yönelik tedbirler 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş, Koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020 tarihinde a) 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı Genelge ve b) 31.03.2020 tarihli ve 6095 sayılı Genelgeler ile belirtilen kısıtlamaların kaldırılabileceğine ilişkin karar alındığı bildirilmiştir.

11.05.2020 tarihi itibariyle anılan pazarlara ilişkin Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca aşağıda yer verilen kurallar belirlenmiştir:

Mahalle/Semt Pazarları;

1) İlgi (a) Genelge ile il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırılmıştır.

2) Pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı ilgi (a, b) Genelgelerle mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacaktır.

Bu kapsamda; Valilik/Kaymakamlıklar il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının yapılabilmesi için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararları alacaktır.

Bakanlık Genelgeleri ile getirilen kurallar çerçevesinde pazarlar sürekli denetlenerek, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususları yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Detaylar için tıklayınız.