Tekstilden Mamul Tekrar Kullanılabilir Koruyucu Yüz Maskeleri Standartları Hakkında

Değerli  Üyemiz,

Türk Standartları Enstitüsü’nün web sitesinde yer vermiş olduğu duyuruda,  bez maskeler için standartların belirlenerek yayımlandığı belirtilmiştir.

Standartla virüse karşı korumada, kullanılan hijyenik bez maskelerin sahip olması gereken özellikler belirlenmiş ve standartla maskenin özellikleri, üretimi, tasarımı, temizleme, yıkama, kurutma ve bağlantı durumlarının nasıl olması gerektiği ortaya konmuştur.

Tekstilden mamul tekrar kullanılabilir koruyu yüz maskeleri (tıbbi olmayan) hakkında belgelendirme kriterlerini içeren kitapçık ve ilgili maskelerin özelliklerine yer veren infografik ekte yer almaktadır.

EK: TSE Tekstilden Mamul Tekrar Kullanılabilir Koruyu Yüz Maskeleri (Tıbbi Olmayan) Belgelendirme Kriterleri

Saygılarımızla,