Ticaret Bakanlığı Askıya Alma/Kota Başvurusu Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen 16.04.2020 tarihli duyuruda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir.

Elektronik postada, AB Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından 01.01.2021 dönemi izin Covid-19 pandemisi sebebiyle corona virüsle mücadelede kullanılan nihai ürünlerin üretimi için hammadde veya ara mamul ithalatında askıya alma/kota başvuruları süresinin uzatılması kararı alındığı açıklanarak, bu kapsamda, 01.01.2021 dönemi için firmaların en geç 24.04.2020 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına askıya alma/kota başvurusunda bulunmasının gerektiği bildirilmektedir.

Elektronik postada devamla, başvuruların işleme konulabilmesi izin en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmekte olduğu kaydedilerek, başvurulara ilişkin formlara https://ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi sistemi adresinden ulaşılabileceği vurgulanmıştır. Bu kapsamda askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/18) incelenerek başvuruların anılan Bakanlığa yapılması gerekmektedir. Konu hakkında ilgili kişilerin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Saygılarımızla,

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Fundagül BACI, Uzman T: 0 312 204 91 46, E: bacif@ticaret.gov.tr

Burak AVCI, Uzman T: 0 312 204 91 89 E: avcib@ticaret.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Muhammet HARTAVİ, Uzman T: 0 312 204 95 84 E: hartavim@ticaret.gov.tr

F. Hilal YÜNEY, Mühendis T: 0 312 204 92 96 E: yuneyf@ticaret.gov.tr

Gülbiz SEMİZ, Uzman Yrd. T: 0 312 204 99 63 E: semizg@ticaret.gov.tr