Tüm İhaleler ( 501 )

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan; Muğla ili, Bodrum ilçesi, Konacık Mahallesi 182 ada 24 parselde bulunan 22.038,89 m yüzölçümlü taşınmaz 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 2 "Satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 21/09/2021 tarihinde ilana çıkılmıştır. İhale…