Üye Memnuniyet Anketi

1 -

İlçe :

2 -

Meslek Grubu :
9.1 -

1 İş sahibi ve ortaklar ile ücretsiz çalışan aile fertleri sayısı :

9.2 -

2 İşyerinizde ücretli, maaşlı çalışanlar sayısı :

(Ücretli çalışan yok ise soru 12.ye geçiniz)

Ücretli çalışanların eğitim durumlarına göre dağılımları ve toplam sayısı :
TEŞEKKÜR EDERİZ