12.Meslek Grubu Komitesi

Hamza Levent Özkan

Üye
5423131410
hleventozkan@hotmail.com.tr

Hasan Şahin

Üye
5334963048
sahinharita480@hotmail.com

İrfan Alp Tekin

Üye
5335223032
irfanalptekin@mynet.com

Meral Oğuz Bol

12.Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı
5337203424
meraloguz@asariatika.com

Atalay Hasdemir

12.Meslek Komitesi Başkanı
5322448338
hasmimarlik@yahoo.com.tr