Birimlerimiz

1 - Sorumluluklarımız

Değerli Üyelerimiz;

AB, Dış Ticaret, Proje ve Raporlama Birimi olarak vermiş olduğumuz hizmetler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

 • – İhracat yapan ya da yapmak isteyen üyelerimizi dış ticaret mevzuatına göre yönlendirmek ve organize edilen dış ticaret seminer/toplantı/eğitimler hakkında bilgilendirmektir.
 • – Odamıza kayıtlı ihracat yapan üyelerimize İhracat dolaşım belge satışı, onayı, fatura tasdiki ve belgelerin kayıt altında tutulmasını sağlamaktır.
 • – Yurtdışı Fuar ve İş gezisi Organizasyonu Yapmak ve katılım sağlanan fuarlarda görev almaktır.
 • – Odamızı ziyaret eden yabancı heyetlere Odayı ve Muğla’yı tanıtıcı sunumlar hazırlamak ve sunmaktır.
 • – Yerel ve ulusal projelerin takibini yaparak yayınlanan proje duyurularının takip edilip, oda yönetimine sunulması ve Oda yönetimi tarafından uygun görülen projelerin hazırlanıp sunulması ve yürütülmesini sağlamaktır.
 • – COSME Avrupa İşletmeler Ağı Projesi – Batı Akdeniz Konsorsiyumu Başvuru Merkezi olarak görev yapılmaktadır.
 • – Yerel ve Ulusal Proje çağrılarının üyelerimize duyurularını yapmaktır.
 • – Oda üyelerimizi özellikle Schengen ülkeleri olmak üzere yapacak oldukları vize başvuru süresince yol gösterici olmaktır.
 • – Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından talep edilen ilgili toplantı ya da organizasyonlarda Ekonomik Değerlendirme sunumları hazırlamaktır.
 • – Ekonomik Değerlendirme raporları (bülten, sunum, ülke raporları, sektörel raporlar, veri tespit ve analizi vb.) hazırlamaktır.
 • – Personel Sorumlusu olduğumuz meslek komitesinin aylık rutin toplantılarının organizesinin yapılması, komite toplantılarında alınan kararların takibinin yapılması, yıllık üye bilgi güncellemesinin yapılmasıdır. (Elvan Kocagöz 5.Meslek Komite (Gıda) Sorumlusudur; Burcu Öztürk 13. Meslek Komite (Tekstil) Sorumlusudur.)
 • – Odamızın kalite yönetim sistemi içerisinde kalite yönetim temsilcisi Avni Emre Günel’e yardımcı olmak üzere Kalite Sistem Sorumluluğu görevinin yürütülmesi (Kalite Sistem Sorumlusu: Burcu Öztürk)