Birimlerimiz

2 - Projelerimiz

ONAYLANAN VE YÜRÜTÜLEN PROJELERİMİZ
 

PROJE ADI

 

Proje Dönem/Programı Destek Alınan Tutar Katılım Durumu
 

Datça Stratejik Planlama Projesi

 

2016-GEKA Doğrudan Faaliyet Destek Programı 47.450,00 TL Ortaklık
 

Muğla İli İmalat Sanayi Envanteri Projesi

 

2015-GEKA Doğrudan Faaliyet Destek Programı 77.884,13 TL Koordinatörlük
 

Yörük Köyü Projesi

 

2015- GEKA Mali Destek Programı 570.112,50 TL Koordinatörlük
 

THE ECO-TRAILS’ Köyceğiz, Ortaca, Dalaman Yürüyüş ve Bisiklet Yolları Projesi

 

2015- GEKA Mali Destek Programı 224.728,09 TL Ortaklık
COSME Avrupa İşletmeler Ağı Projesi 2015-2016 Avrupa Birliği Komisyonu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Rekabet Edilebilirliği Programı

 

44.220,00 EUR Ortaklık
 

Dış Ticaret Eğitimi

 

2014- GEKA Teknik Destek Programı 6.726,00 TL Koordinatörlük
 

Zeytinyağı Duyusal Tadım Eğitimi

 

2014- GEKA Teknik Destek Programı 14.800,00 TL Koordinatörlük
 

Uluslararası Fuar ve Yaşam Alanı Projesi

 

GEKA Güdümlü Proje Destek Programı / 2012 3.000.000,00 TL Koordinatörlük
 

Karia’da Yaşam Projesi

 

GEKA İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı / 2010 244.310,00 TL Koordinatörlük