Birimlerimiz

Yerli Malı Belgesi

YERLİ MALI BELGESİ (YMB) – TOBB TARAFINDAN TALEP EDİLEN EVRAK LİSTESİ

Talep edildiğinde evrakların aşağıdaki listeye göre sıralı olarak gönderilmesi gerekir. Gerekirse açıklama yapılabilir.

BELGE ADI
1 Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Ek-1)
2 Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname (Ek-2)
3 Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi,
4 Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti
5 Sanayi Sicil Belgesi sureti
6 Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (YKOHC) A, B, C ve D Formları
7 Hammadde veya ara mal faturaları, yerli olan hammadde veya ara malların YMB veya SSB’leri (Faturaların Malzeme listesindeki (YKOHC – Ek.3-A) sıraya göre numaralandırılması gerekir.)
8 İşçilik giderine esas teşkil eden belgeler
9 Genel Giderlere esas teşkil eden belgeler
10 Diğer Belgeler; Ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgeleri
-Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti
-Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri)
-Müstahsil makbuzu veya fatura sureti
-Maden Ruhsatı sureti

Yerli Malı Tebliği İçin TIKLAYINIZ…
TOBB Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ…
Yerli Malı Belgesi Hakkında Sık Sorulan Sorular İçin TIKLAYINIZ…
(Ek-1) Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi için TIKLAYINIZ…
(Ek-2) Yerli Malı Belgesi için Taahhütname için TIKLAYINIZ…
(YKOHC – Ek.3-A) Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli için TIKLAYINIZ…