AB SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI (SKDM) ÖZEL SEKTÖR BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 23 Şubat 2024

AB SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI (SKDM) ÖZEL SEKTÖR BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

23 Şubat 2024

PROGRAM

AÇILIŞ KONUŞMALARI (14:30-15:00)
Ticaret Bakan Yardımcısı
Sayın Mustafa TUZCU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı
Sayın Fatma VARANK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı
Sayın Ahmet Berat ÇONKAR
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
Sayın Çetin Ali DÖNMEZ

PANEL OTURUMU
AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Uluslararası Ticarette Özel Sektörümüz için Barındırdığı Fırsat ve Tehditler
Sunum: Ticaret Bakanlığı (15:00-15:30)
Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ve Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamında Sanayinin Yeşil Dönüşümü için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Verilen Destekler
Sunum: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (15:30-16:00)
Enerji Verimliliği Destekleri / Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Destekleri
Sunum: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (16:00-16:30)
Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi Hazırlıkları: ETS-SKDM İlişkisi
Sunum: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı (16:30-17:00)
AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Geçiş Dönemi Raporlama Yükümlülükleri: Üreticilerimizden Talep Edilen Verinin Temininde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Sunum: İstanbul Sanayi Odası / Rever Akademi (17:00-17:30)

Kayıt Linki: https://zoom.us/webinar/register/WN__yjeeEWgQGaS3AB9EZ3WkQ#/registration

133