Avrupa Parlamentosu Kararları

Ticaret Bakanlığının Birliğimize ilettiği yazıda; Avrupa Parlamentosu’nun (AP), Avrupa Yeşil Mutabakatı
kapsamında hazırlanan ve yasama süreci devam eden mevzuata ilişkin olarak aldığı kararlar özetlenmektedir.
Bu Kapsamda:
– Sürdürülebilir Ürünler için Ekotasarım (Ecodesign for Sustainable Products-ESPR) Tüzüğü,
– Özen Yükümlülüğü Tüzüğü,
– Ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin 2019/1020 sayılı AB Tüzüğü ile 2019/904 sayılı AB Direktifi’ni tadil
eden ve 94/62 sayılı AB Direktifini yürürlükten kaldıran Tüzük önerisi,
– Ürünlerin tamir edilmesinin teşvikine yönelik düzenlemeler içeren Yönetmelik önerisi (Onarım Hakkı-Right
to Repair-R2R Onarım hakkı),
– Zorla çalıştırılarak üretilen ürünlerin AB piyasasına arzının ve ihracatının yasaklanmasını öngören Tüzük
önerisi kabul edilmiştir.

22