Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi, 125 Ada, 9 Parsel no.lu taşınmazın 21 yıl süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi

Mülkiyeti İdaremize ait Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi, 125 Ada, 9 Parsel no.lu taşınmazın 21 yıl süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi ‘ne ait ilan yazımız ekindedir.

Ek: İhale İlanı (2 Sayfa)

49