Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Muğla ili, Milas ilçesi, Güllük Mahallesi, 2278 Parsel no.lu taşınmazın 21 yıl süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi

Mülkiyeti İdaremize ait Muğla ili, Milas ilçesi, Güllük Mahallesi, 2278 Parsel no.lu taşınmazın 21 yıl süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi ‘ne ait ilan yazımız ekindedir.

Ek: İhale İlanı (2 Sayfa)

26