Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama Belgesi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Genelgesi

İlgi : Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığı (İdari İşler Şubesi)’nın 03.03.2023 tarihli ve E-29622684-010.06.99-3522554 sayılı yazısı.

Bakanlığımızın ilgi yazısı ve ekinde bulunan 20.02.2023 tarihli ve 2023/3 Sıra Sayılı Genelgesi ilişikte gönderilmektedir. Özetle “Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit
konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamı için 31.12.2023 tarihine kadar, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama Belgesinin alınması zorunlu olduğundan, süre kısıtı nedeniyle herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi ve sertifika işlemlerinin son günlere yığılmasının önlenmesini amacıyla tüm konaklama tesislerinin bilgilendirilmesi” istenmekte olup, üyelerinizin uyarılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ek: Genelge. (1 Sayfa)

697