Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Oran Değişikliği/Meksika

İlgi : a) 14.05.2024 tarihli ve 4815 sayılı yazımız.
b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 16.05.2024 tarihli ve 96853726 sayılı yazı.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, Meksika Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Kararname ile yazıda detayları verilen ürün gruplarını içeren 544 gümrük tarife kodunda sınıflandırılan eşyanın ithalatında, gümrük vergilerinin %5 ila %50 arasında değişen oranlarda yeniden tesis edildiği bildirilmişti.

Bu defa, ekte bir örneği sunulan ilgi (b)’de kayıtlı yazıda, söz konusu Kararname’de değişiklik yapılmış olduğu belirtilerek, yazıda detayları verilen ürün gruplarını içeren GTİP’e sahip eşyanın ithalatında gümrük vergilerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldığı belirtilmiştir.

Yazıda, söz konusu Kararnameye erişim sağlanabilecek internet sitesinin bilgisi ve Kararnamenin gayriresmi tercümesi de iletilmiştir.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı.
2- Gayriresmi Tercüme (3 sayfa)

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

19