Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarının Çalışma Saatlerinin Belirlenmesi

Değerli Üyemiz,

İçişleri Bakanlığı tarafından iletilen 28.09.2022 tarihli, 38478 sayılı ve Çalışma Saatlerinin Belirlenmesi konulu yazı ekte gönderilmektedir.

İlgi : a) 19.08.2022 tarihli ve 35860 sayılı yazımız.
b) Ticaret Bakanlığının 28.09.2022 tarihli ve 78582218 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazımız ile; 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi ve Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin “Çalışma gün ve saatleri” başlıklı 13 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun uygun görüşleri dikkate alınarak hazırlanan Bakanlık Makamı Oluru iletilmiş olup berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir defa kapalı olacakları günün aynı ya da birbirinden farklı olabilecek şekilde ilgili meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle 01.10.2022 tarihi itibarıyla uygulamaya geçilmesinin sağlanması ve konuya ilişkin Valilik kararlarının ivedilikle Bakanlıklarına gönderilmesi istenilmiştir.

Ticaret Bakanlığından alınan ilgi (b) yazıda ise; 01.10.2022 olarak belirlenen uygulama başlangıç tarihinin halihazırda valilikler ile meslek kuruluşları arasında devam eden görüş alma sürecinde zamana ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle alınan yeni bir Bakanlık Olur’u ile 01.10.2022 tarihinin 01.01.2023 olarak değiştirildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda; söz konusu işletmelerin haftada bir defa kapalı olacakları günün ilgili meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak ve ihtiyaç var ise daha yoğun istişare süreçleri yürütülmek suretiyle;
01.01.2023 tarihi itibariyle uygulamaya geçilmesinin sağlanması,
2­ Konuya ilişkin alınacak Valilik Kararlarının ivedilikle Bakanlığımıza, Ticaret Bakanlığına ve ilgili meslek kuruluşlarına gönderilmesi, hususunda bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

206