Erbil'de Düzenlenecek Fuarlar

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 29.12.2022 tarihli ve E-51278314-525.01-00081425989 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda Erbil Uluslararası Fuar Alanı’nda; otomotiv, mobilya, yapı-inşa, eğitim, teknoloji, güzellik, moda ve enerji sektörlerinde 2023 yılında düzenlenmesi planlanan etkinliklere ilişkin fuar takvimi iletilmekte olup, bahse konu takvimin bir örneği ekte sunulmaktadır.

EK: Fuar Takvimi (1 sayfa)

160