Gürcistan - 4. Tiflis İpek Yolu Forumu

İlgi : Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın 08.08.2023 tarih ve N 248/1 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, 4. Tiflis İpek Yolu Forumu’nun, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili’nin himayesinde, 26-27
Ekim 2023 tarihlerinde, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
60 ülkeden, 2000’den fazla katılımcı beklenen Forumun ilk gününde aşağıdaki konular gündeme gelecektir.

 Orta Koridor’un artan rolü;

 Doğu-Batı Ticaretinin yeni mimarisi;

 Dijital bağlantı;

 Enerji sektöründe çeşitlendirme;

 Turizmin sürdürülebilirliği;

 Dirençli bir gelecek için çeşitlendirilmiş yatırımlar
Forumun ikinci gününde firmaların bir araya gelebileceği bir Yatırım Forumu düzenleneceği ve bölgesel ve
uluslararası yatırımcılar arasında ağ oluşturma ve ortaklıklar kurma fırsatları olacağı belirtilmektedir. Foruma
kayıt https://www.tbilisisrf.gov.ge/ adresinden yapılmaktadır.

114