ICDT Encemine Yatırım Günleri

İlgi : İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT)’nin 19.10.2023 tarihli e-postası
İlgide kayıtlı e-posta mesajında, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) Encemine Yatırım Günleri
Etkinliği’nin, “Çad’a Yatırım Yapmak, Geleceğe Yatırım Yapmak” temasıyla 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde Çad
Cumhuriyeti’nin Encemine şehrinde gerçekleşeceği bildirilmekte ve bahse konu forum ile ilgili dokümanlar
iletilmektedir. Detaylı bilgileri içeren belgeler ekte sunulmaktadır.

EK: Encemine Yatırım Günleri Bilgi Notu (9 sayfa)

 

132