İhale / Morityus

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 27.06.2024 tarih ve 98130227 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ile Birliğimize iletilen Morityus’taki ihale ilanlarına ilişkin belgeler ekte yer almaktadır. İhalelere ilgi gösteren üyelerinizin ayrıntılı bilgiye Antananarivo Ticaret Müşavirliğinde (antananarivo@ticaret.gov.tr) ulaşmaları mümkündür.

EK:
1- Nota 11 (1 sayfa)
2- Nota 11 Eki (5 sayfa)

EKLER 

29