İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2)

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 24.06.2024 tarihli ve 97957329 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Avrupa Birliği’nin İthalat Kontrol Sistemi’nin (ICS2) üçüncü sürümü kapsamında Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD) resmi internet sitesinde yapılan duyuruya atıfla, bahse konu sürümün kendi içinde üç aşamaya ayrıldığı belirtilmiş olup, söz konusu aşamaların yürürlüğe giriş tarihleri hakkında bilgi verilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Sayı : E-16934678-724.01.02-00097957329 İVEDİ
Konu : İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2)
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: a) 21.09.2022 tarihli ve 78389364 sayılı yazımız.
b) 10.10.2022 tarihli ve 78949415 sayılı yazımız.
c) 03.11.2023 tarihli ve 90632213 sayılı yazımız.
ç) 16.01.2024 tarihli ve 92808617 sayılı yazımız.
d) 19.02.2024 tarihli ve 94119930 sayılı yazımız.
e) 22.03.2024 tarihli ve 95267483 sayılı yazımız.
f) YASED’i muhatap 29.03.2024 tarihli ve 95515098 sayılı yazımız.
g) 15.04.2024 tarihli ve 95748843 sayılı yazımız.
ğ) 10.06.2024 tarihli ve 97725255 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazılarda, Avrupa Birliği’nin (AB) İthalat Kontrol Sistemi-2 (Import Control
System-ICS2) isimli elektronik gümrük sisteminin üçüncü sürümünde yer alan ve söz konusu sürüm
kapsamındaki karayolu ve demiryolu taşımacılıkları öncesinde operasyonel süreci başlaması planlanan
denizyolu taşımacılığı özelinde bilgi verilmektedir.
Bu defa, Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD)
resmî internet sitesinde
(https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/import-control-system-2-ics2-live-maritime-and-inland-wate
rway-transport-2024-06-03_en) yapılan bir duyuruda, yeni bir çalışma takviminin devreye alındığı ve
bahse konu sürümün kendi içinde üç aşamaya ayrıldığı bilgisi iletilmektedir.
Öte yandan, söz konusu duyuruda ilgili sürümün birinci aşamada, deniz ve iç suyolu taşımacıları
için 3 Haziran 2024 tarihinde devreye alınması ve en geç 4 Aralık 2024 tarihine kadar geçiş sürecinin
tamamlanması; ikinci aşamada, deniz ve iç suyolu taşımalarında ara konşimento düzeyinde bilgileri
sağlayan ekonomik aktörler için (taşıma işleri komisyoncuları, acenteler gibi) 4 Aralık 2024 tarihinde
devreye alınması ve en geç 1 Nisan 2025 tarihine kadar geçiş sürecinin tamamlanması; üçüncü aşamada,
karayolu ve demiryolu taşımacıları için 1 Nisan 2025 tarihinde devreye alınması ve en geç 1 Eylül 2025
tarihine kadar geçiş sürecinin tamamlanmasının planlandığı aktarılmaktadır.
Bilgilerini ile gereğini arz/rica ederim.

 

19