Kar Nedeniyle Kapanan Gürcistan Karayollarındaki Durum

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 08.02.2023 tarihli ve 82643742 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Tiflis Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, hava koşulları
nedeniyle Gürcistan’ın çeşitli bölgelerinde özellikle transit taşımacılığı sekteye uğratacak önemli yolların
trafiğe kapandığı, Rusya yönünde Mleta-Gudauri ve Gudairi-Kobi karayolunun 2 gündür kapalı olduğu ve
Aktaş Sınır Kapısı Aktaş yönünde Gürcistan içerisinde 10 km TIR kuyruğu oluştuğu bildirilmektedir.
Yazıda devamla, kapanan Türkgözü Sınır Kapısı yönünün de açıldığı, ancak bu bölgede de TIR kuyruklarının
oluştuğu iletilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı

175