KDV Oranlarında Yapılan Düzenlemeler Hk.

Odamız Mali Danışmanı YMM Engin KAYA A.Ş. gelen yazı…

Duyuru: 2022/036 Konu: KDV Oranlarında Yapılan Düzenlemeler Hakkında

29 Mart 2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi oranlarında değişiklik yapılmıştır.

1 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulanacak değişiklikler aşağıdaki gibidir:

1) Konut ve Arsa Teslimlerinde konutların net alanı 150 metrekareye kadar olan kısmı için %1 olan KDV oranı % 8’e çıkarılmış olup 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için % 18 olarak uygulanmaya devam edecektir. Ancak, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 metre kareye kadar olan kısmı için KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır. % 18 olan arazi ve arsa teslimleri de %8 KDV oranına tabi olacaktır. Bu arada, 1 Nisan 2022 öncesi yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında yapılan konutlar için eski hükümler uygulanmaya devam edecektir.

2) Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanlarında %1 KDV oranı uygulanmaktadır. Yapılan düzenleme ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanlar, %1 KDV oranına tabi tutulacaktır.

3) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden oto galericilerinin özel matrah şekline tabi olan ikinci el araç teslimlerinde KDV oranı % 18 olacaktır.

4) Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır.

5) Tıbbi eşyaların teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetlerinde % 8 KDV uygulanmaktadır. Yapılan değişiklikle ancak “Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbı Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ve kiralanması %8 e tabi olacak

6) Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar da %8 KDV oranına tabi olacaktır

7) Süt sağma makinaları tesliminde % 8 KDV oranı uygulanmaktaydı. Yapılan değişiklikle a) Sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar, b) Süt Soğutma Tankları c) Yumurtaları, meyveleri veya tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makine ve cihazlar da %8 KDV oranına tabi olacak

8) Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın) tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete diş fırçaşı ve macunu, diş iplikleri ile hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşyada KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

Saygılarımızla.

İLGİLİ YAZI İÇİN TIKLAYINIZ

322