KKDİK Yönetmeliği'ne İlişkin Uygulamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği) uygulamalarına ilişkin
Birliğimize iletilen yazı ekte takdim edilmiştir.

EK: KKDİK Uygulamaları Hk (3 sayfa)

104