MEDOS-EFTA STA-Lihtenştayn Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı talimatı gereği istisnai durumlarda manuel düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin varış ülkesi “Lihtenştayn” olanlarında, anılan belgenin 2 nolu kutusunda “EFTA” ve 5 nolu kutusunda “İsviçre” yazması gerektiği vurgulanmıştır.

Bu itibarla,

1.Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamı, serbest bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamı ve antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulduğu hallerde, istisnai olarak manuel düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin, varış ülkesi “Lihtenştayn” olanlarının

2. Hanesine “EFTA” ve 5. hanesine de “İsviçre” isimlerinin yazılması gerektiğinin onay işlemlerinde dikkate alınması, 2. MEDOS’ta elektronik olarak ihracat beyannamesine bağlı düzenlenen ve varış ülkesi “Lihtenştayn” olan EUR.1 Dolaşım Belgeleri için ise mezkur talimat geçerli olmayıp, halihazırdaki uygulamaya aynı şekilde devam edilmesi

hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

113