Mesafeli Sözleşmelerin Satıcılarca İptali

Ticaret Bakanlığından Birliğimize iletilen ekli yazıda; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun “Mesafeli sözleşmeler” başlıklı 48 inci maddesinin (3) ve (7) numaralı fıkralarında ve Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliğinin “Sözleşmenin ifası ve teslimat” başlıklı 16 ncı maddesinin (1) ve (4)
numaralı fıkralarında yer alan hükümler gereğince satıcının basiretli bir tacir gibi davranarak mesafeli
sözleşme yöntemiyle tüketiciden sipariş aldığı malı süresi içerisinde teslim etmesi zorunlu kılınmış, malın
stokta kalmadığı/temin edilemediği gerekçe gösterilerek mesafeli sözleşmenin iptal edilmesi ise mevzuata
aykırı bir işlem ve uygulama olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek inceleme ve denetimler neticesinde söz konusu
mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edildiğinin tespiti durumunda 6502 sayılı Kanun uyarınca öngörülen
idari yaptırımların uygulanmakta olduğu bildirilmiştir.

EK: Mesafeli Sözleşmelerin Satıcılarca İptali

120