Müstakil Plaj İşletmesi Belgelendirme İşlemleri

Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında Müstakil Plaj İşletme Belgesi almak üzere yapılan başvurularda, ilgili Yönetmeliğin Pla İşletmelerinin Asgari Nitelikleri başlıklı 8. Maddesi 1. Fıkrasında : “Plaj işletmelerinde aşağıdaki nitelikler aranır” denilerek,
a) İdari ünite (açık olarak düzenlenebilir).
b) Müşteriler için soyunma kabinleri ve duşlar ile kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler.
c) Basit yeme-içme hizmetinin verildiği alan veya büfe hizmeti.
ç) Personelde işlerine ve görevlerine uygun kıyafet.
d) Gümüş sertifikaya sahip en az iki cankurtaran, cankurtaran gözetleme kulesi.
e) Müşteri kullanımına sunulan, bakımları düzenli yapılan temiz gölgelik, minder, şezlong gibi malzemeler.
f) Güvenli yüzme alanının sınırlarının şamandıralarla belirlenmesi.
g) İlkyardım malzemeleri.
ğ) Plaj alanında yeterli sayıda çöp kutuları.
h) Plaj alanının temizliğinin ve bakımının sürekli olarak yapılması.” belirtilen hususlar Plaj İşletmeciliği faaliyeti için temel kriterler olarak belirlenmiştir.

İlgili kriterlerden de görüleceği üzere plaj işletmeleri, plajın can ve mal güvenliğinden sorumlu yapılara sahip (idari ünite/cankurtaran kulesi-cankurtaran), plaj üniteleri hizmet sağlamaya müsait ve plaja yeme-içme servisi/hizmeti sağlayabilecek bir altyapıda faaliyet göstermelidir. Belgelendirmeye ilişkin Yönetmelikte belirtilen Asgari Niteliklere uygun gerekliliklerin başvuru yapan işletmelerce düzenlenmesine müteakip, işletmeler Datça Turizm Danışma Bürosu tarafından denetim programına alınacak olup, -düzenlenecek denetim raporuyla uygun görülmesi durumundabaşvuru dilekçeleri, ekli belgeler ve denetim raporu ile birlikte Belgelendirme işlemi için Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderimleri gerçekleştirilecektir.

İşletmeler tarafından belgelendirmeye yönelik gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Turizm Teşvik Kanunun 5. Madde, 7. Fıkrası : “Bu maddede belirtilen süreler içerisinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamaz ve faaliyette bulunamaz. Bu işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir.” hükmüne göre işlem tesis edileceği hususunda gerekli bilgilendirmeler, başvuru yapan tüm işletmelere bildirilmiştir.

510