NCTS Damga Vergisi Hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 28.03.2022 tarihli, 73216421 sayılı yazıda NCTS Sisteminde tescil
edilen transit beyannameleri için tahakkuk eden damga vergilerinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin
sağlanmasını teminen Bakanlıklarınca çalışmalar yapıldığı bildirilmiştir.
Aynı yazıda ayrıca, yapılan çalışmalar kapsamında;

Transit beyanının oluşturulması esnasında damga vergisine ilişkin;
0. Damga Vergisinden Muaf İşlem (damga vergisinin 0 olması durumu)
1. Damga Vergisi Ödenecek
2. Damga Vergisi İstisnası Var
3. Damga Vergisi Deftere Kayıt Edilecek şeklinde seçenekler oluşturulduğu ve bunlardan birinin
seçilmesinin zorunlu hale getirildiği,

1 numaralı seçenek seçilerek damga vergisinin ödeneceğine ilişkin yükümlüsünce beyanda
bulunulması halinde LRN numarası esas alınarak tahakkuk oluşturulacağı ve bankalar aracılığıyla da
elektronik ortamda ödeme yapılabileceği,

0 ya da 2 numaralı seçeneklerin seçilmesi halinde herhangi bir tahakkuk oluşmayacağı,

3 numaralı seçeneğin seçilmesi halinde ise “defter kayıt tarihi” alanı doldurulması gerektiği,

Söz konusu sistemsel düzenlemelerin 11.04.2022 tarihinde gerçek ortamda devreye alınacağı; ikinci
bir duyuruya kadar beyannamenin mevcut iş akışlarında damga vergisinin elektronik olarak tahakkuk
ve tahsilinin dışında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği de bildirilmiştir.

242