Novorossisk Şehrinde İlave Gümrük Noktalarının Açılması

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 28.09.2022 tarihli ve 78565489 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Novorossisk şehrinde ilave gümrük noktalarının açılması ve konu hakkındaki mevzuat düzenlemeleriyle ilgili bilgi verilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Sayı : E-68460249-724.01.99-00078565489
Konu : Novorossisk Şehrinde İlave Gümrük
Noktalarının Açılması
DAĞITIM YERLERİNE
Moskova Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıda Rusya Federasyonu’nda (RF) ihdas
edilen ve 05.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan 1552 sayılı Hükümet Kararnamesi ve anılan
Kararnamede değişiklik öngören Kararname Taslağında; eşyanın (canlı hayvan hariç) Novorossisk Deniz
limanında bulunan kargo ve yolcu çok yönlü geçiş noktasından (Novorossisk kontrol noktası), deniz yolu
ve kara yolu ile yapılacak ithalat ve ihracatında kullanılmak üzere 31.12.2031 tarihine kadar geçerli
olacak şekilde 4 alan eklenmiştir.
Söz konusu mevzuat düzenlemeleri uyarınca:
• Taşıma aracı ve eşyanın, Novorossisk kontrol noktasındaki gümrüklü sahada bulunan diğer araç
ve eşyalar nedeniyle sahaya bırakılamaması veya gümrük muayenesinin ya da muayene için gerekli diğer
kontrollerin sahada bulunan yerlerin dolu olması nedeniyle gerçekleştirilememesi,
• Avrasya Ekonomik Birliği Gümrük Kodunun 89 ila 92’nci maddelerinde yer alan belgelerin
taşıyıcı tarafından Novorossisk kontrol noktasında gümrük yetkililerine teslim edilmiş olması,
• Novorossisk kontrol noktasında sınır kontrollerinin gerçekleştirilmiş olması
koşullarının tamamının sağlanması şartıyla, aşağıda maruz 4 alan, eşyanın RF’ye girişi ve RF’den
çıkışında kullanılabilecek alanlara dahil edilmiştir.
1) Krasnodar Krayı, Novorossisk Şehri, Portovaya Sokağı, Şillerovskaya, Magistralnaya adresinde
bulunan 23:47:0301001:2 kadastro nolu alan
Krasnodar Krayı, Novorossisk Şehri, Mir Sokağı No: 2 adresinde bulunan 23:47:0301001:5 kadastro nolu
alan
2) Krasnodar Krayı, Novorossisk Şehri, Portovaya Sokağı, Şillerovskaya, Magistralnaya adresinde
bulunan 23:47:0301001:1 kadastro nolu alan
Krasnodar Krayı, Novorossisk Şehri, Portovaya Sokağı adresinde bulunan 23:47:0000000:6801 kadastro
nolu alan

3) Krasnodar Krayı, Novorossisk Şehri, Portovaya Sokağı, Şillerovskaya, Magistralnaya adresinde
bulunan 23:47:0111007:3 kadastro nolu alan
Krasnodar Krayı, Novorossisk Şehri, Mihaylova Sokağı adresinde bulunan 23:47:0111010:11 kadastro
nolu alan
Krasnodar Krayı, Novorossisk Şehri sınırlarında bulunan 23:47:0000000:12 kadastro nolu alan ile ortak
kullanıma sahip olan 23:47:0206003:5 kadastro nolu alan
4) Krasnodar Krayı, Novorossisk Şehri, Kirillovka Mh. Lermantov Sok. No: 1 adresinde bulunan
23:47:0109008:171 kadastro nolu alan (taslak)
Krasnodar Krayı, Novorossisk Şehri, Kirillovka Mh. adresinde bulunan 23:47:0109008:927 kadastro nolu
alan (taslak)
Anılan düzenlemelerde ayrıca,
Eşyanın Novorossisk kontrol noktasından yukarıda belirtilen alanlara, araç takip sistemi eşliğinde
taşınacağı, araç takip sistemlerinin uygulanması konusunda yetkili kurumların RF Ulaştırma Bakanlığı ile
Federal Gümrük Servisi olduğu, Gümrük işlemleri, sıhhi-karantina işlemleri, bitki sağlığı ve veterinerlik
işlemleri, pestisitler ve zirai kimyasalların federal düzeyde kontrolü ile tahıl ve işlenmiş tahıl ürünlerinin
kalite ve güvenliğinin federal düzeyde kontrolünün sağlanması işlemlerinin Federal Gümrük Servisi, RF
Tüketici Haklarının ve İnsan Refahının Korunması Alanında Federal Denetim Servisi (Rospotrebnadzor)
ve RF Federal Veterinerlik ve BiBitki Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) kurumları tarafından
gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

192