Online Sertifika Programı Blokzincir Teknolojisi ve Uygulamaları

İlgi : Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı (Personel İşleri)’nın 12.04.2022 tarihli ve E-47905110-771-479692 sayılı yazısı.

Ankara Üniversitemiz Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından blokzincir teknolojisi ve uygulamaları ile ilgili bireylere temel ve ayrıntılı bilgi/beceri sağlamak; problem çözme yeteneği kazandırmak ve yeni olanaklara yönelik farkındalık oluşturmak amaçlarıyla online.ankara.edu.tr adresinde 9-29.5.2022 tarihleri arasında 28 saatlik “Blokzincir Teknolojileri ve Uygulamaları Online Sertifika Programı”nın gerçekleştirileceği ilgi (b) de kayıtlı yazı ile bildirilmiştir.

59