Perakende Ticaretinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Hazırlanan Yönetmelik Hk.

148