Rusya Federasyonu Bazı Ürünlerde İthalat Vergisi Artışı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 15.12.2022 tarihli ve 80972703 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atfen, Rusya Federasyonu’nun (RF) ekonomik çıkarlarını ihlal eden tedbirler alan ülkelerden ithal edilen ve ekteki listede yer alan ürünlere yönelik, 31 Aralık 2023 tarihine kadar %35 oranında gümrük vergisi uygulanmaya başlandığı belirtilerek, RF Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Federal Anti-Tekel Servisi yetkileri kapsamında yapılan düzenleme hakkında bilgi verilmektedir.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı
2- Liste (1 sayfa)

208