Savunma Sanayi Güvenlik Faaliyetleri Hk

İlgi : 23.09.2022 tarihli, 1573896 sayılı ve Savunma Sanayii Güvenlik Faaliyetleri Hk. konulu yazı

İlgi yazıda T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 5202 sayılı kanun uyarınca gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuzu gerektiren savunma sanayi konuları ile ilgisi olan her kişi için “Kişi Güvenlik Belgesi (KGB)” ve projenin uygulanacağı tesis veya yer için de “Tesis Güvenlik Belgesi (TGB)” alınmasının zorunlu olduğu ve gizlilik dereceli bilgilerin herhangi bir güvenlik zafiyetinin yaşanmaması maksadıyla Tesis Güvenlik Belgesi bulunmayan kuruluş ve Kişi Güvenlik Belgesi bulunmayan kişiler ile paylaşılmamasına yönelik tedbirlerin alınması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; gerekli izinlerin alınması konusunda;  “https://www.msb.gov.tr/TeknikHizmetler/icerik/savunma-sanayii-guvenligi-kurulus-belgelendirmefaaliyetleri” linkine ziyaret edebilirsiniz.

 

EK: Savunma Sanayii Güvenlik Faaliyetleri Hk. (2 sayfa)

175