SGK Duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Birliğimize intikal ettirilen, deprem felaketi nedeniyle prim
borçlarının ödenme süreleri ile kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme
sürelerinin ertelenmesine dair duyuru ekte iletilmiştir.

EK: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Deprem Felaketi İle İlgili Duyurusu (2 sayfa)

133