Singapur Fintech Festivali'ne Türk firma katılımı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 30.07.2023 tarih ve 87676642 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Singapur Büyükelçiliğinden alınan yazıya atfen, Singapur Merkez Bankası (MAS)
tarafından, dijital ekonomiyi ve finansal teknolojiyi desteklemek için kamu ve özel sektör arasındaki
diyaloğu teşvik etmek amacıyla kurulan Elevandi şirketince (https://www.elevandi.io/) 15-17 Kasım
2023 tarihlerinde Singapur’da “Fintech Festivali”nin düzenleyeceği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, anılan şirket yetkilileri tarafından, Fintech Festivali’ne ilgili kurum ve şirket
temsilcilerinin katılımını arzu ettiklerini, ayrıca ülkelerin milli stand açmalarına önem atfettiklerini ve
bu çerçevede gerektiğinde fiyat indirimleri de sağladıkları ifade edilmektedir.
Ayrıca, Singapur Büyükelçiliğimizce kuruluşlarımızın temsilcilerinin Fintech Festivali’ne katılımlarının,
gerek ülkemizin finansal teknoloji konusundaki birikimini sergilemek gerek Türkiye ile Singapur
arasında işbirliği imkânlarını ele almak bakımından faydalı olacağını, ilaveten milli stand açılmasının
ülkemizin Güneydoğu Asya finansal teknoloji pazarlarında daha fazla varlık gösterme hedefleri
bağlamında yararlı olacağı aktarılmıştır.
Şirket ve işbirliği kuruluşlarımızın anılan etkinliğe stand ile katılım göstermesi halinde 5447 Sayılı
Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turqualıty (Bilişimin Yıldızları) Programı
Hakkında Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin Genelgede belirtilen bireysel katılım, tanıtım ve
ulaşım giderleri % 70 oranında ve etkinlik başına 600.000 TL’ye kadar desteklenebilecektir. Bununla
birlikte, İşbirliği kuruluşları ve Bakanlıkça onaylı fuar organizatörleri tarafından da milli katılım
düzenlenmesi de mümkün görülmektedir.
Bu çerçevede, anılan etkinliğe ilgi duyan kurum/firma temsilcilerinin detaylı bilgi için
https://www.fintechfestival.sg/ web sitesini ziyaret etmeleri ve Singapur Ticaret Müşavirliğimiz ile
temas kurmaları (singapur@ticaret.gov.tr) mümkündür.

168